Populaţia

Având în vedere rolul populaţiei în ansamblul teritorial rural, studiile demografice au în vedere: numărul şi dinamica populaţiei, structura pe sexe şi grupe de vârstă, structura profesională, structura pe medii socio-economice şi geografice, densitatea populaţiei, nivelul de trai, structura naţională etc.

 

Scurt istoric al populării comunei

Izvoarele istorice pe care le avem la dispoziţie ne permit să afirmăm că teritoriul comunei este populat din timpuri străvechi. Din timpul perioadei romane merită să amintim existenţa castrului roman de la Tihău, precum şi a altor fortificaţii ridicate pe înălţimile din jur (Dealul Hraii etc.). Cercetările vechi au arătat, iar cele mai noi au confirmat ridicarea acestora de către unităţi auxiliare, precum Cohors I Cannanefatium. (Pentru mai multe amănunte se va consulta partea referitoare la istoricul comunei). Retragerea Aureliană nu a însemnat nici părăsirea acestor locuri decât de administraţie, armată, pe când civilii care, sigur, trăiau pe lângă castru au rămas, iar peste Someş erau dacii liberi. Atestarea documentară a satelor comunei noastre în secolele XIV – XVI nu ne poate conduce la concluzia că neapărat atunci s-au înfiinţat satele, ci, mai mult ca sigur, mult mai devreme.

 

Numărul populaţiei

La recensământul populaţiei din 18 martie 2002 populaţia comunei Surduc se cifra la 4.026 locuitori, situându-se pe locul 6 între comunele Judeţului Sălaj.

Grupând populaţia pe localităţile componente ale comunei situaţia se prezintă astfel:

    ♦ Surduc 1367 locuitori reprezentând 34% din totalul populaţiei

    ♦ Braglez 353 locuitori reprezentând 9%

    ♦ Cristolţel 460 locuitori reprezentând 11%

    ♦ Solona 288 locuitori reprezentând 7%

    ♦ Teştioara 100 locuitori reprezentând 2%

    ♦ Tihău 1080 locuitori reprezentând 27%

    ♦ Turbuţa 378 locuitori reprezentând 9%.

Minorităţi:  

   ♦ 0,27 % maghiari - 10 persoane

   ♦ 2,63 % rromi - 108 persoane

   ♦ 0,04 % alte naţionalităţi