Despre Surduc

Teritoriul ocupat de aşezările rurale - Surduc, Tihău, Cristolţel, Briglez, Turbuţa, Solona, Tesţioara - reunite administrativ şi economico-social în comuna Surduc se desfăşoară în partea de nord-vest a României, în cuprinsul judeţului Sălaj.

Comuna Surduc, cu o suprafaţă de 71,42 km² (a 6-a între comunele judeţului), ocupă o poziţie central-estică în cadrul judeţului Sălaj, la contactul a patru unităţi de relief importante: Culoarul Someşului, Dealurile Şimişna– Gârbou, Depresiunea Almaş – Agrij şi Culmea Prisnelului.

Din punct de vedere fizico - geografic comuna este situată la est de “jugul intracarpatic” (Munţii Meseşului - Dealul Dumbrava - Culmea Prisnelului). Dealurile Simişna - Gîrbou ce alcătuiesc  cea mai mare parte a comunei sunt reprezentate doar prin terminaţia lor nordică, care înclină treptat în această direcţie către culoarul larg terasat al Someşului, către care se deschide şi Depresiunea Almaş - Agrij. Culoarul este limitat spre vest de ultimele prelungiri ale culmii Prisnelului, reprezentate prin Piscuiul Ronei (438m).

Teritorial, comuna se învecinează:

 ♦ spre nord-vest  cu oraşul Jibou

 ♦ spre nord cu comuna Băbeni

 ♦ spre sud-est comuna Lozna

 ♦ spre sud comuna Cristolţ şi Gîrbou

 ♦ spre sud-vest, comuna Bălan.

Teritoriul comunei este traversat de cursul mijlociu al Someşului, aici vărsându-se, pe un spaţiu foarte restrâns, trei afluenţi importanţi ai acestuia: Valea Cristolţelului (Solonii), Valea Brâglezului (Gîrboului) şi Valea Almaşului.

Prin comuna Surduc trece a patra magistrală feroviară a ţării, Bucureşti - Braşov - Topliţa - Deda - Dej - Jibou - Baia Mare - Satu Mare. Comuna este străbătută de două drumuri naţionale DN 1H şi DN 1G care se intersectează la Tihău.

Reşedinţa comunei, Surduc, este situată la 10 km de Jibou, cel mai apropiat oraş, şi la 35 km de Zalău, reşedinţa judeţului Sălaj.


Actualizat la data de: 26/09/2017

Cautare
 
Copyright © 2006- Comuna Surduc Harta site Powered by SOBIS Portal.